Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Handboek voor het opzetten van een ontwerppraktijk

Kitty de Jong
pubblicato da BIS Publishers

Prezzo online:
19,96
24,96
-20 %
24,96

Dit is de startersgids voor ontwerpers. Op heldere wijze gaan de auteurs in op alle zakelijke, financiele en juridische zaken die voor een zelfstandig ontwerper van belang zijn. Dit boek geeft antwoord op de meest gestelde vragen over het starten en runnen van een ontwerpbureau. Met handige bijlagen zoals voorbeelden van offertes en opdrachtbevestigingen. De auteurs zijn verbonden aan de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO. Zij gaan in op alle zakelijke, financiƫle en juridische zaken die voor een zelfstandig werkende ontwerper van belang zijn. Hierbij putten zij uit hun dagelijkse praktijk als adviseur bij de BNO. Door de regelmatige updates blijft het handboek goed aansluiten op de laatste regelgeving en actualiteit in het vak. Wederom zijn handige bijlagen opgenomen, waaronder voorbeelden van offertes, opdrachtbevestigingen en arbeidsovereenkomsten. Het handboek is een vaste waarde geworden voor iedereen die een eigen bureau wil starten of zijn of haar bedrijfsvoering wil professionaliseren.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Design e Grafica » Design industriale e commerciale

Editore Bis Publishers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789063693640

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Handboek voor het opzetten van een ontwerppraktijk"

Handboek voor het opzetten van een ontwerppraktijk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima