Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Handbok för introverta : Karriären, familjen, relationerna

Linus Jonkman - Nina Leino PdeR
pubblicato da Bazar Förlag

Prezzo online:
11,73

Tycker du att kontorslandskap är en plåga, eller trivs du med bruset från kollegorna? Älskar du spontanbesök en ledig söndag, eller gömmer du dig som en vålnad bakom gardinen tills dörrknackarna försvinner? Längtar du till nästa mingel, eller rullar du dig hellre i nässlor än går dit?

Detta är en kunskapsinjektion avsedd att hjälpa introverta att komma till sin rätt inom tre av livets arenor: karriär, familj och relationer. Den är lika mycket för dig som är introvert som den är för dig som är ambivert eller extravert. Det är en samling av forskning och anekdoter, tips och råd för att stötta upp den introverta dimensionen - en handbok som med humor och djup avhandlar det psykologin beskrivit som "modern av personlighetsdrag".

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bazar Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/03/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789180061698

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Handbok för introverta : Karriären, familjen, relationerna"

Handbok för introverta : Karriären, familjen, relationerna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima