Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Goed en eenvoudig voor uw konijn zorgen?

 • Houdt u van natuur, dieren of planten?
 • Lijkt het bestaan u soms veel te ingewikkeld en wat triest?
 • Het leven bestaat ook uit eenvoudige pleziertjes die gemakkelijk kunnen veranderen in puur geluk ;-)
 • Onze handige collectie "Nature Passion" zal het u bewijzen!
 • Ontdek de handige en goedkope boekjes die u zullen helpen de Natuur in uw dagelijkse leven te brengen!

We hebben meer dan tien jaar ervaring in het grootbrengen van kleine dieren en ze aan kinderen in een mini-zoo te tonen en geven de ervaringen van onze ouderen graag door.

We willen graagonze kennis, ervaring en tips met u delen om de natuur, waar we soms door het moderne leven te ver van af staan, dichterbij te brengen...

U zal de praktische en nuttige boekjes, altijd bij de hand in uw smartphone, doorlezen :-)

Handig boekje - het huiskonijn

In deze nummer gaan we het hebben over wat misschien uw nieuwe vriend wordt, het huiskonijn. CCharmant, schattig, en u moet er voor zorgen om ervan te kunnen genieten en in goede gezondheid te houden!

Wat vindt u in dezee "Nature Passion"?

 • ons advies om uw konijn goed te verzorgen
 • de verschillende veel voorkomende rassen (groot, middelgroot, klein en dwerg)
 • voeding en voedingstips
 • hygiĆ«ne en de gezondheid van uw konijn
 • de huisvesting
 • + dan 20 foto's

Dus, bent u klaar om de Natuur in uw dagelijks leven te brengen?! Ja?
Hier gaan we!

Met vriendelijke groeten,

Cristina & Olivier Rebiere

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Cani Gatti e altri Animali » Animali, altri titoli » Animali domestici e da compagnia , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Animali della fattoria » Natura

Editore Olivier Rebiere

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230003743294

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Handige gids - het huiskonijn"

Handige gids - het huiskonijn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima