Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hani Okulu Sevecektim

Olcay Guner
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
2,81

Bir sorun olduu, ortaokulda matematik hocamn snfta ayaa kalkmam ve üç kere "ben geri zekalym" dememi istediinde kafama dank etmiti. kide bir de snavla girdiim okulu hak etmediimi de eklerdi. 13 yandaydm ve matematik hocam ancak birkaç yl bana tahammül edebilmiti. Çarpm tablosunu ezberleyememitim. Hiçbir matematik probleminin sonunu doru bitiremiyordum. Tuttuum yol doruydu ama sonuçlar yanlt. Çaresizlikten okulun tuvaletine gider alardm. Ezbere dayanan hiçbir eyi beceremiyordum. stiklal Mar'n bile ezberleyememitim. Müzik hocam kriz geçirirdi. O zamanlar okulda baarl olmak için iyi ezberlemek gerekirdi. Her yaza 5-6 krkla girerdim. Hiçbir yazn tadn çkaramadm.

nce Kapak:

Sayfa Says: 160

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 75

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Cultura generale e curiosità

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898894

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hani Okulu Sevecektim"

Hani Okulu Sevecektim
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima