Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Har du tid att lyssna

Laila Lager
pubblicato da Bookea

Prezzo online:
9,97
10,45
-5 %
10,45

Tyra är en ung och omtänksam praktikant samt en utmärkt lyssnare. Hon är omtyckt av bade patienter och personal, inklusive den charmige men psykiskt instabile Reginald och den kloka förestandarinnan Gerda. Trots detta star Tyra inför svara val och utmaningar som kommer att forma hennes liv och föra henne fran smastadslivet till storstadspulsen och tillbaka igen.

Har du tid att lyssna erbjuder en lättsam och ljus läsupplevelse där Tyra, i sin roll som sjuksköterska, blir en förtroendeingivande samtalspartner för dem som närmar sig livets slut. Boken fangar hjärtat och leder läsaren att reflektera över livets skörhet och skönhet.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bookea

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189903326

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Har du tid att lyssna"

Har du tid att lyssna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima