Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Harpers baby / Når fortiden banker på / Dobbeltgængeren

Barbara Dunlop - Jules Bennett - Reese Ryan
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
13,43

Harpers baby

Den smukke og dygtige Harper har slået benene helt væk under Ethan, og nu er hun ovenikøbet blevet gravid. Der er ikke noget, Ethan hellere vil end at vedkende sig barnet, men så går det op for ham, at Harpers far er den mand, som Ethan har svoret at hævne sig på. Robert Anderson snød Ethan og hans tvillingebror for arven efter deres elskede mor, da de var teenagere, og nu skal han stå til regnskab for sine misgerninger.

Når fortiden banker på

Parker vil gå til yderligheder for at blive den næste direktør i familiens hæderkronede firma. Så da han får den trælse opgave at spille sin tidligere ven, Kayleighs, falske forlovede, stiller han op. Også selvom de er dødeligt uvenner.

Men da han og den varmblodige rødtop mødes igen, springer gnisterne og ægte lidenskab opstår. En situation, der giver visse problemer ...

Dobbeltgængeren

Kalissa og Megan er landskabs- og havearkitekter og driver deres eget lille firma med stor succes. Fremtiden tegner lys, men så ser Kalissa sig selv på avisernes forsider og tror, nogen forsøger at lave sjov med hende. Og da hun samtidig bliver stormende forelsket, er der pludselig vendt op og ned på hendes før så rolige og regelmæssige tilværelse.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/07/2020

Lingua Danese

EAN-13 9789150793000

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Harpers baby / Når fortiden banker på / Dobbeltgængeren"

Harpers baby / Når fortiden banker på / Dobbeltgængeren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima