Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Harry Potter i przeklte dziecko, opowie autorstwa J.K. Rowling, Jacka Thorne'a i Johna Tiffany'ego i sztuka Jacka Thorne'a, teraz ukazuje si w wersji z dodatkami. Poszerzone i poprawione wydanie zawiera rozmow midzy reyserem Johnem Tiffanym a scenarzyst Jackiem Thorne'em, w której dziel si swoim dowiadczeniem i anegdotami, drzewo genealogiczne Harry'ego Pottera i porzdek chronologiczny najwaniejszych wydarze ze wiata Czarodziejów ukazany na osi czasu.

Harry Potter nigdy nie mia atwego ycia, a tym bardziej nie ma go teraz, gdy jest przepracowanym urzdnikiem Ministerstwa Magii, mem oraz ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym. Podczas gdy Harry zmaga si z natrtnie powracajcymi widmami przeszoci, jego najmodszy syn Albus musi zmierzy si z rodzinnym dziedzictwem, którego nigdy nie chcia przyj. Gdy przyszo zaczyna zowróbnie przypomina przeszo, ojciec i syn musz stawi czoo niewygodnej prawdzie: e ciemno nadchodzi czasem z zupenie niespodziewanej strony.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Harry Potter i Przeklte Dziecko. Cz pierwsza i druga"

Harry Potter i Przeklte Dziecko. Cz pierwsza i druga
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima