Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Harry Potter es a Titkok Kamraja

J. K. Rowling - Olly Moss
pubblicato da Pottermore Publishing

Prezzo online:
8,99

Harry Potternek mozgalmasra sikerült a nyár: az eddigi legrosszabb születésnapja volt, egy Dobby nevezet házimanó borongós figyelmeztetésekkel ostromolta, barátja, Ron Weasley pedig megszöktette Dursley-éktl egy mágikus repül autóval!
Immár másodévesként a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképz Szakiskolában Harry furcsa suttogások visszhangját hallja az üres folyosókon - és megkezddnek a támadások.
Kvé dermedt tanulókba botlanak az iskolában...
Úgy fest, Dobby sötét jóslatai valóra válnak.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Harry Potter es a Titkok Kamraja"

Harry Potter es a Titkok Kamraja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima