Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Harry Potter i Zakon Feniksa

J. K. Rowling - Olly Moss
pubblicato da Pottermore Publishing

Prezzo online:
8,99

Harry znów spdza nudne, przykre wakacje w domu Dursleyów. Czeka go pity rok nauki w Hogwarcie i chciaby jak najszybciej spotka si ze swoimi najlepszymi przyjaciómi, Ronem i Hermion. Ci jednak wyranie go zaniedbuj. Gdy Harry ma ju do wszystkiego wszystkiego postanawia jako zmieni swoj nieznon sytuacj, sprawy przyjmuj cakiem nieoczekiwany obrót.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Harry Potter i Zakon Feniksa"

Harry Potter i Zakon Feniksa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima