Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Harry Potter a prekliate diea - prvá a druhá as (Špeciálne vydanie scenára zo skúšok)

J. K. Rowling - Jack Thorne - John Tiffany
pubblicato da Pottermore Publishing

Prezzo online:
8,99

Nová hra Jacka Thorna Harry Potter a prekliate diea vychádza z pôvodného nového príbehu J.K. Rowlingovej, Johna Tiffanyho a Jacka Thorna. Je to ôsmy príbeh o Harrym Potterovi a prvý, ktorý sa objavil na javisku. Toto knižné vydanie scenára prináša pokraovanie príbehu Harryho Pottera, jeho priateov a rodiny bezprostredne po svetovej premiére hry v londýnskom West Ende 30. júla 2016. Vždy bolo ažké by Harrym Potterom a nie je to ahké ani dnes, ke je prepracovaným zamestnancom Ministerstva mágie, manželom a otcom troch školopovinných detí.

Harry zápasí s minulosou, ktorá sa ustavine vracia. Jeho najmladšiemu synovi Albusovi pripadla archa rodinného dedistva, o ktoré nikdy nemal záujem. Ke minulos a prítomnos vytvoria hrozivú výbušnú zmes, otec aj syn musia eli nepríjemnej pravde, že raz sa temnota zjaví na neakaných miestach.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Harry Potter a prekliate diea - prvá a druhá as (Špeciálne vydanie scenára zo skúšok)"

Harry Potter a prekliate diea - prvá a druhá as (Špeciálne vydanie scenára zo skúšok)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima