Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Harry Potter a prokleté dít, ást první a druhá (Zvláštní vydání pracovního scénáe)

J. K. Rowling - Jack Thorne - John Tiffany
pubblicato da Pottermore Publishing

Prezzo online:
8,99

Divadelní hru Harry Potter a prokleté dít na námt J.K. Rowlingové, Johna Tiffanyho a Jacka Thornea napsal Jack Thorne. Je osmým píbhem ze série o Harrym Potterovi a zárove prvním, který se oficiáln dokal divadelního zpracování. Toto zvláštní vydání pracovního scénáe pináší píbh Harryho Pottera, jeho píbuzných a pátel tenám po celém svt záhy po svtové premiée, která se konala 30. ervence 2016 na londýnském West Endu.Harry Potter to nikdy neml snadné a te, jako pepracovaný zamstnanec Ministerstva kouzel, manžel a otec tí školák, to má ješt tžší.
Potýká se s minulostí, která nechce zstat tam, kam patí, a jeho nejmladší syn Albus se mezitím musí prát s tíhou rodinného ddictví, o které nikdy nestál. Minulost a souasnost se ím dál hrozivji prolínají a otec i syn zjišují nepíjemnou pravdu: temnota nkdy vyvrá z neekaných míst.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Harry Potter a prokleté dít, ást první a druhá (Zvláštní vydání pracovního scénáe)"

Harry Potter a prokleté dít, ást první a druhá (Zvláštní vydání pracovního scénáe)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima