Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A webkamerás szexipar legmélyebb bugyraiba enged bepillantást annak a fiatal férfinak a története, aki egy egzisztenciális zuhanás után belecsöppen egy olyan zárt közegbe, amelyben felntt tartalmú online médiatartalmakat készítenek dömpingben.
Ahogy a rendszer részévé válik, hsünk kívül-belül átitatódik a mocskos erotikának azzal a világával, amelyért minden magára valamit adó perverz a tzbe menne, ha megadatna neki a lehetség. Márpedig a történet hsének megadatik, szinte az ölébe pottyan. Majd ahogy egyre magasabbra tör a ranglétrán, szinte mindennapossá válik számára ez az életvitel.
Közel egy évtized kell ahhoz, hogy végül felismerje, sem az nem jó, ahogy most zajlik az élete, sem az, ahogy a másik 95%-hoz tartozó embereké, ezért elhatározza, hogy egyik csoportba sem akar tartozni. Felismerése következtében úgy dönt, felszabadítja a lelkét és nem csapja be sem önmagát, sem mást, soha többé.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153364

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Használt nk"

Használt nk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima