Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Havets arbetare av den franske författaren Victor Hugo handlar om utbölingen Gilliatt. Han är förälskad i den charmanta flickan Déruchette, och det är därför han går med på att hjälpa hennes morbror att bärga en båt som gått på grund. Bärgningen blir dramatisk och innehåller bland annat en storslagen scen där Gilliatt slåss mot en bläckfisk. Havets arbetare har inspirerat till flera filmer, bland annat Smugglarskeppet i regi av Raoul Walsh. I originalöversättning av Tom Wilson

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/03/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9788711571590

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Havets arbetare"

Havets arbetare
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima