Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Havets hemmeligheder / Forældre på prøve / Sandhedens magt

Catherine Mann - Charlene Sands - Dani Wade
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
13,43

Havets hemmeligheder

Da Willow Harden bliver ansat som husholder i Tate Kingstons gamle villa, opdager hun hurtigt, at hendes chef ikke bare er en gådefuld forfatter, der har isoleret sig selv fra omverdenenen - han er også en lækker mand af kød og blod. Men kan hendes jordbundne charme gøre ham fri af fortidens lænker?

Forældre på prøve

Den hårdkogte oliebaron Broderick har undgået fristelser i mange år. Men en forladt baby tvinger ham tilbage til Glenna. Han har brug for hende. For babyens skyld, for hans egen skyld, for at rede de tråde ud, der binder deres familier.

Sandhedens magt

Da Justin kommer hjem efter sin tur i Afghanistan får han et chok. Den kvinde, han delte en seng med 18 måneder tidligere, kommer gående med en lille dreng - som ligner ham til forveksling.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2019

Lingua Danese

EAN-13 9789150791006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Havets hemmeligheder / Forældre på prøve / Sandhedens magt"

Havets hemmeligheder / Forældre på prøve / Sandhedens magt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima