Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hayat Sana Ne Anlatyor

Çetin Çetinta
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,41

Duygularndan korkma...
Çünkü her duygu bir ihtiyaçtan doar.
Bu yüzden bir duyguyu tanmak, aslnda bir ihtiyac bilmektir.
Neye ihtiyac olduunu bilmeyen, rasgele eylemlerde bulunarak, anlk reaksiyonlarla deitiremeyecei sonuçlar yaratyordur hayatnda.
Oysa duygular, elementlerle konuur. Her element, bir duyguyu hatta davran temsil eder.
Toplum içinde dikkat çekenlerin hangi elementi yüksek çalr?
Ate...
Hangi element eksildiinde ak ihtiyac doar?
Toprak...
Hangi element dengeli çaltnda mükemmel iletiim yakalanabilir?
Hava...
Cinsellikte romantizmi artran element hangisi?
Su...
Peki, elementleri dengeleyerek bir davran, deneyimi ve sonucu deitirmek mümkün mü?
Elbette mümkün...
Türkiye'de ilk kez bir Brahmaçarya'nn (münzevi) kaleme ald bu kitap, elementlerin mucizelerle dolu büyülü dünyasnn kaplarn aralyor.
Ate, toprak, hava, su ve tüm bu elementlere alan açan element akaa...
te bu be element, hayatn alfabesi...
Örendiinde kendi hikâyenin izleyicisi deil, yazar olursun...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786053116677

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hayat Sana Ne Anlatyor"

Hayat Sana Ne Anlatyor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima