Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Distopik romanlaryla ünlenen ngiliz Yazar George Orwell tarafndan 1945 ylnda yaymlanan Hayvan Çiftlii adl roman, masals atmosferinin altnda derin bir sistem eletirisi barndryor. Fabl türünde kaleme alnan eser, yazarn 1984 adl romanyla birlikte en geni kitlelere ulaan yaptlar arasnda yer alyor. Ön yüzünde bir çiftlik ve içinde yaayan hayvanlar konu edinen roman; devletleri, yönetim biçimlerini ve toplumlar sembolik olduu kadar sade bir anlatmla ele alyor.

Orwell'in çada klasikler arasnda deerlendirilen Hayvan Çiftlii roman, dünya edebiyatnn en dikkat çekici hiciv romanlar arasnda bulunuyor. Romannn alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren yazar, ana temasn sosyalizm eletirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakmndan kendisi de sosyalizme eilimli olmasnn yan sra romannda totaliter yönetime meydan okuyor.

Dünyann En Gerçek ve Sra D Çiftliinde Dolamaya Hazr Olun!

Kitabn olay örgüsü, Bay Jones adl bir adamn sahip olduu Beylik Çiftlii'nde geçiyor. Bay Jones tarafndan kötü davranlan hayvanlar, bu durumdan son derece rahatsz oluyor. Bir gün çiftliin bilge domuzu Koca Reis, hayvanlar örgütlüyor ve onlara devrim fikrini açklyor. Çok geçmeden Koca Reis öldürülüyor ancak sözlerini hayvanlara miras brakyor.

Bir gün hayvanlar, yemlerinin verilmedii gerekçesiyle kendilerinin de beklemedii bir ekilde isyan ediyor. Hayvanlarn bu ayaklanmas üzerine Bay Jones ve dier insanlar çiftlii terk ediyor. Böylelikle ideallerine yerleen devrimi gerçekletiren hayvanlar, ie ilk olarak çiftliin adn deitirmekle balyor. Ad artk Hayvan Çiftlii olan bu yerin yönetimini ise domuzlar üstleniyor.

Napolyon ve Snowball adl iki domuzun önderliinde idare edilen çiftlikte bata her ey yolunda ilerliyor. Hayvanlar, bu iki domuz önderliinde yeni kanunlar oluturup buna göre yaamaya balyor. Ancak zaman geçtikçe ilerin rengi deiiyor ve iki lider arasnda anlamazlklar ba gösteriyor. Hayvanlarn eitlii üzerine kurulan yeni yönetim biçimi, istenenden çok farkl bir boyut kazanyor.

En Sevilen Kitaplara Hemen imdi Sahip Olun!

Tüm zamanlarn en popüler kitaplar bir tk uzanzda! Hayvan Çiftlii'ni hala okumadysanz hemen imdi sepetinize ekleyin. George Orwell'i bugün en çok okunan yazarlar arasnda yer almasn salayan bu roman okurken, gerçek tarihin alternatif bir versiyonuyla karlaacaksnz.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720550

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hayvan Çiftlii"

Hayvan Çiftlii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima