Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Háborúság és békesség

Miklós Teofilos
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
4,49

Leend hsünk, John T. B., az ötvenes éveit immár magányosan taposó, középtermet, kopaszodó New York-i újságíró fejébe veszi, hogy három helyen látogatást kezdeményez, ahol a legkedvesebb témájáról, az üdvtörténetrl reményei szerint az azt megillet komolysággal és szinteséggel beszélgethet partnereivel. És persze hírt hozhat onnan azoknak, akiket ez érdekel. Elöljáróban csak az országok nevével utalunk a helyszínekre, már csak azért is, hogy az olvasót beljebb csalogassuk a rengetegbe. Svájc, a Vatikán és India volt a célállomás.
Aki pedig lejegyezte ezt, nos, a tisztelt olvasó megértését kéri, amiért nem várta meg, amíg a beszélgetések a valóságban is lezajlanak, hanem már itt hírt ad azokról. Azért is kéri az önök jóindulatát, mert lehetséges, hogy méltatlan közvetítként vállalkozik ennek az üzenetnek a továbbadására. Csak abban bízik, hogy tisztán hallotta és pontosan le tudta jegyezni azt. És abban, hogy az üzenet az Örök Forrásból jött.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Horror e gotica , Fantasy Horror e Gothic » Narrativa gotica classica

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153623

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Háborúság és békesség"

Háborúság és békesség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima