Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy vérpezsdít történet, mely ravaszul játszik az érzelmeiddel!" - Nikii könyvblog

William Keyes a chicagói rendrség egyik legelismertebb rendrnyomozója. Munkája tele van izgalommal, veszéllyel, rejtélyekkel és észjátékkal. Minden ügyében az igazságot kutatja. Mindemellett menyasszonyával, Joyce-szal lázasan készülnek közelg esküvjükre.

Tökéletesnek látszó életét azonban egy szövevényes gyilkossági eset és egy kellemetlen jogi procedúra kavarja fel. Az ügyben eljáró tüzes és leleményes Heather Reese ügyvédnt egyszerre találja kibírhatatlannak és vonzónak. Minden akarata ellenére lassan kialakul köztük a kölcsönös vonzalom. A Heather iránt táplált érzelmei észrevétlenül befolyásolhatóvá és sebezhetvé teszik t. Will idvel mindenben elbizonytalanodik, amiben addig hitt: Joyce-ban, a hivatásában, de legfképpen önmagában.

A Heather vonzásában a Bnös viszony-sorozat els része, melyben a többszörösen Aranykönyv-díjra jelölt írón bebizonyítja, nem mindenki bnös, akit rabságra ítélnek. A történet a Joyce csapdájában cím kötetben folytatódik.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156013187

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Heather vonzásában"

Heather vonzásában
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima