Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Heksens hjælper
Heksens hjælper

Heksens hjælper

Sascha Christensen
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
8,28

Der er gået tre måneder, siden Magne kom hjem fra Tangea efter slaget med de frygtelige Forviste, og i den tid har han blot levet sit helt almindelige menneskeliv i Grønne Å sammen med sin helt almindelige bedstefar. Så en dag, uden varsel, dumper et brev gennem det sorte maleri på Magnes værelse. Ferien er forbi. Der er brug for ham i Tangea, og selvom han glæder sig til at se sit elskede morkelfolk og måske sin elskede trænymfe igen, er Magne fyldt af uro og bange anelser. Og med god grund. For der er noget helt galt i Tangea. Heksens hjælper er fortsættelsen til Heksens arving. Sagt om Heksens arving ¿Hold da op, hvor man hænger ved, til bogen er læst¿ ¿ Weekendavisen ¿Formår at fængsle sine læsere fra start til slut¿ ¿ Fyens Stiftstidende ¿Sascha Christensen skriver stilsikkert og knaldgodt¿ ¿ Jyllandsposten Sascha Christensen (f. 1986) er forfatter til den meget anmelderroste Humaran-trilogi. Seriens første bind, Den ydmyge amulet, vandt Orlaprisen 2010 for bedste roman i genren fantasy.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Fantasy e magia , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Audiolibro

Pubblicato 19/10/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771749977

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Heksens hjælper"

Heksens hjælper
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima