Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Voor de lezers van Clive Cussler, Steve Berry en Wilbur Smith Hellepoort is 'Een buitengewone thriller' - Publishers Weekly (Starred Review) 'Suspense die je hart sneller laat kloppen en je nog lang bijblijft.' - James Cameron (regisseur van Titanic) 1944. Terwijl de oorlog in Europa en in de Stille Oceaan op een bloedig hoogtepunt is, doen de geallieerden een schokkende ontdekking: een bijna 100 meter lange Japanse duikboot, midden in de Amazone achtergelaten, compleet verlaten. Nadat een groep Rangers - die erop uit is gestuurd om dit mysterie te onderzoeken - ook schijnbaar in rook oplost, stuurt het leger kapitein R.J. 'Mac' MacCready naar Braziliƫ. Deze briljante wetenschapper en avonturier is de enige die erachter kan komen wat de Japanners van plan zijn. Na een levensgevaarlijke parachutesprong, diep in het hart van de ondoordringbare en afgelegen Amazone, wordt Mac tot zijn grote verbazing met jeugdvriend en medewetenschapper Bob Thorne herenigd. Thorne leidt een rustig en eenvoudig leven met de inheemse Yanni, een vrouw die beschikt over mysterieuze vaardigheden en kennis die niet eenvoudig te verklaren zijn voor de twee wetenschappers. Samen maken ze een zware en gevaarlijke tocht naar een oeroude, in de mist verscholen vallei aan de voet van een honderden meters hoog plateau, waar ze achter de duivelse plannen van de nazi's komen om de Verenigde Staten en hun geallieerden te vernietigen. Maar de vijand is niet het enige gevaar dat zich schuilhoudt in dit verraderlijke oerwoudparadijs. Iets sluipt 's nachts tussen de met lianen begroeide bomen door en valt zowel mens als dier aan. Mac moet niet alleen de bron van deze biologische bedreiging ontdekken, maar ook de plannen van de nazi's dwarsbomen. Is hij op tijd om de mensheid van zichzelf te redden?

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/02/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789045208404

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hellepoort"

Hellepoort
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima