Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hemligheten i Paris

Lily Graham
pubblicato da Bokförlaget Polaris

Prezzo online:
9,18

En bokhandel i Paris rymmer gränslös kärlek och en hemlighet som kan förändra allt.
Som trearing tvingas föräldralösa Valerie fly fran det nazistockuperade Paris och placeras hos släktingar i London. Ingen talar om vad som hände hennes familj i Frankrike men pa sin tjugoarsdag far Valerie äntligen veta att hon i själva verket har en morfar som är i livet i Paris.

Kort därefter beger sig Valerie till Paris för att söka upp sin morfar Vincent, en vresig och faordig bokhandlare, i hopp om att fa veta mer om sin mor. I Vincents bokhandel växer en varm vänskap fram mellan Valerie och hennes morfar men kan den överleva den grymma sanningen som Vincent är fast besluten att halla fran sitt barnbarn?

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Bokförlaget Polaris

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/08/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789189450240

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hemligheten i Paris"

Hemligheten i Paris
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima