Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hemligt brev till hela världen

ULF NILSSON
pubblicato da Bonnier Carlsen

Prezzo online:
3,78

Johnny får ett nytt uppdrag av Danskan som bor i hans hus. Hon misstänker att någon okänd är inne på hennes trådlösa nätverk. Det här fallet blir viktigare och svårare än något av de tre tidigare som Johnny & Co har löst. En vän har installerat en hel drös säkerhetsprogram på Danskans dator. De kan fånga upp meddelanden som skickas över hennes nätverk. Fånga upp, avlyssna, varna. Och en dag poppar en ruta upp på skärmen:SECURITY RED ALERTOther computers on your networkHemligt brev till hela världen är den fjärde fristående delen i Ulf Nilssons spännande serie om Johnny & Co.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/10/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789163872433

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hemligt brev till hela världen"

Hemligt brev till hela världen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima