Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hemmelig mission

Helen Macinnes
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
8,28

Året er 1953, og intet kan ryste William Dennings vilje til at forlade hæren og vende tilbage til USA. Intet. Undtagen et nazistisk krigsbytte; én af de største diamantfangster nogensinde. Et bytte, som i de forkerte hænder, på den forkerte side af jerntæppet, besidder en potentielt dødbringende kraft. Men i en lille landsby i de schweiziske bjerge opdager Denning, at der andet på spil end diamantrøverier - spionage og internationale sammensværgelser hærger, og de involverede er de mest usandsynlige af alle - og de farligste.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Spionaggio » Narrativa di Avventura » Thriller e suspence , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio » Avventura

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/11/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771742565

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hemmelig mission"

Hemmelig mission
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima