Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Her Güne Bir Nietzsche

ALLAN PERCY
pubblicato da Pena Yayinlari

Prezzo online:
3,99

HAYATINIZDA FELSEFEYE YER AÇIN ÇÜNKÜ HÇBR YAN ETKS YOKTUR! Hayatla nasl ba edebileceinizi gösteren 99 reçete Bu kitap bilge, kkrtc ve ilham verici bir kullanma klavuzu niteliindedir. Ünlü düünür Nietzsche'nin felsefesinden 99 damla alarak hayat nasl istediiniz gibi kullanabileceinizi göreceksiniz. Felsefeyi hayatnza nasl uygulayabileceinizi kolayca örenebilirsiniz. Üniversitede felsefe eitimi almanza gerek de yok. Tek yapmanz gereken zihninizi açk tutmak, doru sorular sormak ve doru filozofa gitmek.Nietzsche'nin felsefesi gerek i hayatnda gerekse özel hayatta karlalan yol ayrmlarnda çk bulmak için oldukça etkilidir. Çamzn en etkili filozofunun düüncelerinden ilham alarak günümüzde kar karya kaldnz keder ve korkularla savamay öreneceksiniz.  

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786055057091

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Her Güne Bir Nietzsche"

Her Güne Bir Nietzsche
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima