Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hercegn bevetésen

Connie Glynn
pubblicato da Men Könyvek

Prezzo online:
7,15

Lottie Pumpkin átlagos lány, aki hercegn szeretne lenni. Ellie Wolf hercegn, aki átlagos lány szeretne lenni.
Amikor a sors szeszélye folytán szobatársak lesznek a patinás Rosewood Hall magániskolában, szinte kínálja magát a lehetség, és szerepet cserélnek. Közeli barátokként kezdik meg második évüket az intézményben, és a szerepüket is jól játsszák. Ám különös dolgok történnek az épületben. Tanulókat mérgeznek meg, és úgy tnik, veszély fenyegeti ket Rosewood falai között.
Lottie és Ellie elhatározzák, hogy nyomára bukkannak a tettesnek. Ám lehet, hogy közelebb van a veszély, mint gondolják?
A Hercegn bevetésen a nagy siker A beépített hercegn folytatása.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Men Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634037507

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hercegn bevetésen"

Hercegn bevetésen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima