Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Herfstbeesten is het vierde en laatste deel in de seizoenenserie over Kolletje & Dirk van Pieter Feller en Natascha Stenvert. Na Taart met zomerkoninkjes en Koning Winter valt in het water en Lentekriebels is er nu het boek over de herfst. Daarin beleven Kolletje (`het meisje met de toversokken┬┐) en haar vriendje Dirk allerlei herfstavonturen. Heerlijke voorleesverhalen voor kleuters, voor op school en thuis. Met vrolijke full colour illustraties. De delen zijn los van elkaar te lezen. `Wat is het toch geweldig leuk om weer even zoek te raken in de wereld van Kolletje.┬┐ Jufsanne.com

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni » Narrativa » Storie da ridere » Narrativa

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/01/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789024573134

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Herfstbeesten"

Herfstbeesten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima