Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Herkese Her stediinizi Yaptrn

David J. Lieberman
pubblicato da Butik

Prezzo online:
4,49

nsan davran alanndaki efsanevi lider, kurallar deitiren, mutlaka okunmas gereken ve en çok satan kitabn sunuyor. nsan davranndaki en son gelimeleri kullanarak Dr. Lieberman, her koulda avantaj salamanz için size adm adm teknikler sunuyor.
o Birinin sizi çekici bulmasn salayn.
o Her ilikide ilk avantaj yakalayn.
o Tavsiyelerinizi dinletin.
o natç bir insann herhangi bir konuda fikrini deitirin.
o Birinin sizin için bir iyilik yapmasn salayn.
o Telefon ettiiniz kiinin size hemen geri dönmesini salayn.
o Sözlü saldrya annda son verin.
o nsanlarn size güvenmelerini ve itiraf etmelerini salayn.
"Basit, öz teknikler sunarak hedefi tam ortadan vuruyor ve temel insan psikolojisine dayanan faydal stratejiler ve saysz aratrmalarla destekleniyor."
- Publishers Weekly
"Fikriniz ne kadar çlgnca olursa olsun, herkesi o fikre ikna edebileceiniz hiç aklnzn ucundan geçmi miydi? Baarl ikna için bu araçlar kullanarak yapabilirsiniz."
- Self dergisi

nce Kapak:

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 150

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785914952

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Herkese Her stediinizi Yaptrn"

Herkese Her stediinizi Yaptrn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima