Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Herra Byronin ammatti

George Bernard Shaw
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
6,99

Cashel Byron on nuori mies, jota elämä on kohdellut kaltoin - suhde äitiin on hankala eikä koulunkäyntikään suju oletetulla tavalla. Kun Byron nousee Australiaa kohti suuntaavaan laivaan, hänen elämässään aukeaa aivan uusi sivu. Australiassa paikallinen nyrkkeilijä ottaa Byronin suojiinsa ja alkaa valmentaa Byronia nyrkkeilijäksi. Vuosia myöhemmin Byronin ammatinvalinta aiheuttaa kuitenkin ongelmia. Englantiin palannut Byron kun ihastuu yläluokkaiseen perijättäreen, jonka maailmassa nyrkkeilyä ei arvosteta. George Bernard Shaw (1856-1950) oli irlantilainen näytelmäkirjailija. Hän voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1925. Shaw kirjoitti näytelmien lisäksi myös romaaneja ja lehtijuttuja. Hänet tunnetaan erityisesti näytelmästä "Pygmalion/Kukkaistyttö", johon menestysmusikaali "My Fair Lady" perustuu.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/04/2021

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726655544

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Herra Byronin ammatti"

Herra Byronin ammatti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima