Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
4,99

VN Detective & Thrillergids

De nieuwe thriller van Jeroen 'Het Pauluslabyrint' Windmeijer en Jacob Slavenburg: twee kenners van zaken, twee keer de spanning!

`Jullie zullen niet sterven'

De internationaal befaamde slangendeskundige Frank van As werkt bij Naturalis, het natuurhistorisch museum in Leiden. Hij gebruikt zijn kennis echter ook in de kringen rond de charismatische voorganger van een mysterieuze gemeenschap, zonder te weten welk onheil hij daarmee over zichzelf - en over zijn vrouw Cat - afroept. Dat dringt pas tot hem door als de eerste dode is gevallen. Lukt het hun om zichzelf op tijd uit deze wurggreep te bevrijden?

Journaliste Magda Filippo stuit in de tussentijd op een alternatieve uitleg van het Bijbelse Genesisverhaal en de rol van Eva daarin. De gebeurtenissen lijken met elkaar verstrengeld te zijn, maar hoe? Haar spannende zoektocht leidt haar van wonderbaarlijke religieuze tradities naar eeuwenlang verborgen boodschappen in de Sixtijnse Kapel. Zonder het te beseffen hebben zij zich allemaal in een slangenkuil begeven

Over Het Evacomplex
'Wederom een spannende thriller, waarin een vrouw uit de geschiedenis in ere wordt hersteld.' - Leidsch Dagblad
'De stijl en de pakkende inhoud maken dat je het in één ruk uit wilt lezen.' - VN Detective & Thrillergids

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het Evacomplex"

Het Evacomplex
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima