Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het Vijfde Seizoen, deel 1 van N.K. Jemisins trilogie De Gebroken Aarde, is een roman over klimaatverandering en onderdrukking in een wereld waarin grote natuurkrachten complete beschavingen wegvagen. Het Vijfde Seizoen is het eerste deel van N.K. Jemisins prijswinnende trilogie De Gebroken Aarde. Een genrebrekende roman over klimaatverandering, rassenscheiding en onderdrukking in een wereld waarin meedogenloze natuurkrachten complete beschavingen wegvagen. In Het Vijfde Seizoen volgen we drie vrouwen met een speciale gave die de natuur kunnen beïnvloeden, maar ook aardbevingen kunnen veroorzaken. Damaya, een jong meisje dat wordt getraind om het Koninkrijk te dienen; Syenite, een ambitieuze jonge vrouw die zich verplicht moet voortplanten met haar verbitterde en angstaanjagende mentor; en Essun, een moeder die op zoek is naar de vader die haar zoontje vermoordde en hun dochter ontvoerde vlak nadat een nieuw Seizoen een diepe kloof door het land trok. `Een ambitieus boek... Jemisins werk is deel van een langzame, maar definitieve wijziging in het sciencefiction- en fantasylandschap.' Guardian

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fiabe, miti e leggende » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789024580446

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het Vijfde Seizoen"

Het Vijfde Seizoen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima