Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het beste dat ik ooit meemaakte

Abbi Glines
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
7,99

Het is weer zomer, het nachtleven bloeit in het kuststadje Sea Beeze, Alabama. Schaars geklede, zonverbrande mensen genieten van livemuziek en de geur van versbereide visgerechten. Eli Hardy kijkt om zich heen en vraagt zich af of het wel een goed idee was om hiernaartoe terug te keren. Hij is niet meer dezelfde zachtaardige persoon die een jaar geleden op zijn motor uit deze plaats vertrok. En daar staat hij nu, met zijn slordige, krullerige blonde haren en tatoeages op zijn armen. Eli Hardy is terug en zeker niet van plan om lang te blijven. Maar dan komt hij Ophelia tegen, en blijkt de wereld er toch anders uit te zien.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789045218687

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het beste dat ik ooit meemaakte"

Het beste dat ik ooit meemaakte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima