Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het bewijs van een lichaam

Alexandria Marzano-Lesnevich
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
9,99

Als Alexandria begint aan haar zomerbaan bij een advocatenkantoor in Louisiana, weet deze advocatendochter precies wat haar standpunt is: ze is fel gekant tegen de doodstraf. De confrontatie met de zaak van kindermoordenaar en pedofiel Ricky Langley ondermijnt echter haar overtuiging. Alexandria graaft in de zaak en ontdekt tot haar schrik parallellen met haar eigen leven.
Een emotionele thriller over een misdaad, familiegeheimen en de zoektocht naar de complexe waarheid.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati » Biografie e autobiografie

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/07/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789048827268

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het bewijs van een lichaam"

Het bewijs van een lichaam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima