Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het bloed van de laatste draak - De Efteling B.V. - Paul van Loon
Het bloed van de laatste draak - De Efteling B.V. - Paul van Loon

Audiolibro Het bloed van de laatste draak

De Efteling B.V. - Paul van Loon
pubblicato da WPG Kindermedia

Prezzo online:
13,99

Thomas leeft in de wereld van Raveleijn, waar hij zal gaan trouwen met Samira. Samira wordt in haar wang gepikt door een slechtvalk. Daarna wordt ze ernstig ziek. Ze heeft een virus dat zich snel verspreidt door Raveleijn. Ook graaf Olaf wordt besmet. Er bestaat maar één middel tegen het virus: het bloed van een duizend jaar oude draak. Thomas moet de Vijf weer bij elkaar roepen. Samen moeten zij de Raveleijnsche Zee oversteken, naar het eiland waar de laatste draak leeft

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het bloed van de laatste draak"

Het bloed van de laatste draak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima