Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het boek van de doodgraver

Oliver Potzsch
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
12,99

`Fans van historische fictie zullen smullen van Pötzsch¿ fantastisch neergezette wereld en uitstekend uitgewerkte personages.¿ Publishers Weekly

Wenen, 1893. Een stad die wordt gekenmerkt door grote innovatie, welvaart en een bruisend nachtleven, maar ook door extreme armoede en stijgende criminaliteit. De jonge inspecteur Leopold von Herzfeldt is pas aangekomen in Wenen, maar krijgt nu al een grote zaak op zijn bord: er zijn meerdere dienstmeisjes vermoord, elk van hen op brute wijze gespietst. Van de moordenaar ontbreekt elk spoor.

Von Herzfeldt roept de hulp in van de pientere politiesecretaresse Julia Wolf en van Augustin Rothmayer, een doodgraver op het beroemde Zentralfriedhof van Wenen. Rothmayer is bezig een boek te schrijven over rituelen rondom de dood en weet daardoor dat spietsen een oude methode is om `ondoden¿ ondergronds te houden. Loopt er een bijgelovige seriemoordenaar rond door de gasverlichte straten van Wenen? Om antwoorden te vinden, zullen de drie diep in de onderwereld van deze glamoureuze, kosmopolitische stad moeten graven. Om er vervolgens achter te komen dat het kwaad soms dichterbij huist dan je lief is.

In de pers

`Deze Duitse bestsellerauteur is internationaal nóg groter dan in zijn thuisland.¿ The New York Times

`De sfeervolle beschrijvingen, sterke plot en goed uitgewerkte personages betoveren vanaf de eerste bladzijde. Een must voor liefhebbers van historische spanning.¿ Princeton Book Review

`Geen wonder dat dit een internationale bestseller is: deze ambitieuze pageturner combineert een geweldige plot met een fascinerende setting.¿ Book Page

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789402317800

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het boek van de doodgraver"

Het boek van de doodgraver
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima