Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het dubbele geheim van de familie Lessage

Sandrine Destombes
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
0,00

In de psychologische thriller Het dubbele geheim van de familie Lessage van Sandrine Destombes wordt een vermiste tweeling dood teruggevonden. Jaren later lijkt de geschiedenis zich te herhalen.

De fenomenale psychologische thriller Het dubbele geheim van de familie Lessage van Sandrine Destombes heeft een einde dat je in verbijstering achterlaat.

Augustus, 1989. In het kleine dorp Piolenc, in de Franse Vaucluse, verdwijnen Solène en Raphaël, de elfjarige tweeling van de familie Lessage. Drie maanden later wordt een van de twee gevonden. Dood.

Juni, 2018. Opnieuw verdwijnen kinderen in Piolenc. Als een macabere echo van dertig jaar geleden begint de nachtmerrie opnieuw, wat het dorp in een angstige shocktoestand brengt. Alle aanknopingspunten verwijzen naar de oude zaak en alle betrokkenen lijken hun onschuld te verliezen.

***** 'De nieuwe koningin van de thriller.' VSD Magazine

'Snel, verontrustend, opwindend en steengoed getimed. Dit boek is echt angstaanjagend.' Michel Bussi, bestsellerauteur van Zwarte lelies

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Gialli, mistery e noir

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/06/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789401610865

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het dubbele geheim van de familie Lessage"

Het dubbele geheim van de familie Lessage
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima