Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het eiland van de paarden

Helena Dahlgren
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

De wereld van de online paardengame Star Stable komt tot leven in een meeslepende, fantasierijke trilogie. Deel 1, Het eiland van de paarden, vertelt wat er aan de game vooraf is gegaan. Lisa verhuist samen met haar vader naar het eiland Jorvik. Daar merkt ze meteen dat er iets vreemds aan de hand is. Er gebeuren mysterieuze dingen. De kleuren lijken feller, sterren dansen in de lucht. En waarom wordt Lisa, die sinds het ongeluk van haar moeder niet meer op een paard heeft gezeten, zo sterk aangetrokken door het paard Starshine? Begrijpt hij haar echt zo goed als het lijkt? Lisa laat dingen gebeuren die ze zelf niet kan verklaren. Onbedoeld raakt Lisa samen met haar drie nieuwe vriendinnen betrokken bij een eeuwenoude strijd, een strijd die de vier meiden en hun paarden in groot gevaar brengt...

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789020631258

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het eiland van de paarden"

Het eiland van de paarden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima