Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het geheim van Grace - Deel 1

Mariska Overman
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
4,99

Dit is deel 1 van de serie Het geheim van Grace geschreven door Mariska Overman. Een heerlijk en spannend feelgoodmysterie met onvergetelijke personages.

Kom je zomervakantie bij mij doorbrengen. Ik moet je wat vertellen. Iets van levensbelang.Wanneer Maud dit bericht van haar tante Josie in Ierland krijgt, is haar nieuwsgierigheid gewekt. Bovendien wil ze dolgraag weg uit Nederland na haar verbroken relatie met Mark. Maar als ze bij het witte huis van haar tante aankomt, wordt haar leven op zijn kop gezet. Maud raakt verzeild in een mysterieus avontuur op zoek naar haar afkomst, dat haar kriskras door een duister Ierland voert.

En tussen alle perikelen door, verliest ze ook nog eens beetje bij beetje haar hart. Alleen aan wie van de twee o zo verschillende mannen?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9781989510452

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het geheim van Grace - Deel 1"

Het geheim van Grace - Deel 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima