Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het geheim van de bevroren tante

Elisabeth Mollema
pubblicato da WPG Kindermedia

Prezzo online:
6,99

Humoristisch verhaal uit de 'Geheim'-serie waarin drie kinderen na het plotselinge overlijden van hun vervelende tante op zichzelf zijn aangewezen. Pepijn, Maartje en hun kleine broertje Gijs logeren noodgedwongen bij hun oude, strenge tante Augusta. Hun moeder is ziek en hun vader is in het buitenland. Maar dan valt tante in de vriezer. De kinderen besluiten haar dood geheim te houden. Een zomer vol vrijheid ligt voor hen: elke dag chips en ijs, laat opblijven en spannende films kijken. Als alles goed gaat tenminste┬┐ De vervelende buurvrouw komt steeds vaker vragen waar tante Augusta gebleven is┬┐

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie da ridere

Editore Wpg Kindermedia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/11/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789025864293

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het geheim van de bevroren tante"

Het geheim van de bevroren tante
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima