Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het geheime genootschap

Mitch Krpata
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
7,99

Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan weergeven. Poptropica - Het geheime genootschap is het derde deel in de grappige en spannende serie Poptropica, een boemboek volledig in kleur, geïllustreerd door Kory Merritt. Tekst van Mitch Krpata. Naar een idee van Jeff Kinney.

Mya, Jordy en Boyan zijn meegenomen door een geheim genootschap dat waakt over Poptropica. Intussen heeft slechterik Octavius de landkaart te pakken; Poptropica beschermen is nu moeilijker dan ooit. Het wordt een race tegen de klok voor de drie vrienden, maar kun je wel winnen van een tegenstander met een tijdamulet?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller » Storie da ridere » Storie a fumetti , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789026144554

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het geheime genootschap"

Het geheime genootschap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima