Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het grappigste sinterklaasboekje ter wereld

Marianne Busser - Ron Schroder
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
4,99

Na al die jaren heeft Sinterklaas natuurlijk ontzettend veel avonturen beleefd met de Pieten! Vreemde avonturen, gekke avonturen, stoute avonturen en nog veel meer. De állerleukste heeft hij opgeschreven in dit versjesboek. Over een Pietje dat niet kan stoppen met inpakken, Sint die zijn bed verwarde met het bad, de gekste verlanglijstjes en teveel snoepen van de pepernoten... Als dat maar goed gaat!

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/10/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789048864959

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het grappigste sinterklaasboekje ter wereld"

Het grappigste sinterklaasboekje ter wereld
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima