Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het groeimodel van Greiner voor organisatieverandering

Jean Blaise Mimbang
pubblicato da 50Minutes.com (NL)

Prezzo online:
0,00

Begrijp de essentie van het Greiner Groeimodel (ook bekend als Greiner's model voor organisatorische groei) in slechts 50 minuten met dit praktische en beknopte boek. Met het Greiner Groeimodel kunnen gebruikers indicatoren uit het verleden van een bedrijf identificeren die cruciaal zijn voor het toekomstige succes, waardoor het een waardevol hulpmiddel is in onze huidige economische realiteit die wordt gekenmerkt door globalisering en toegenomen concurrentie. Dit boek geeft u een handige inleiding tot de toepassingen van het Greiner Groeimodel in strategische planning, crisismanagement en het navigeren door perioden van organisatorische verandering. Het bevat ook een gedetailleerde verkenning van een praktische casus met de toonaangevende camerafabrikant Kodak, een bespreking van de tekortkomingen van het instrument, met inbegrip van zijn te theoretische aard, en een inleiding tot verwante modellen, zoals het punctuated equilibrium model.

Over het Greiner Groeimodel : Het Greiner Groeimodel behandelt groei en verandering in organisaties. Volgens de bedenker ervan, Larry E. Greiner, doorlopen bedrijven vijf welomschreven groeifasen (creativiteit, richting, delegatie, coördinatie en samenwerking) afgewisseld met vijf belangrijke momenten die bekend staan als "crises" (leiderschap, autonomie, controle, bureaucratie en groei). Bedrijven moeten zich aanpassen en evolueren om met succes de overgang tussen de fasen te maken. In dit boek ontdekt u wat het Greiner Groeimodel nuttig maakt, leert u hoe u kunt anticiperen op toekomstige crises en krijgt u meer inzicht in de werking en ontwikkeling van snelgroeiende bedrijven (startups). Een heldere uitleg van de voordelen en mogelijke nadelen van deze aanpak, een bespreking van een praktische casus en een inleiding tot verwante modellen geven u de instrumenten die u nodig hebt om uw aanpak op uw situatie af te stemmen.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het groeimodel van Greiner voor organisatieverandering"

Het groeimodel van Greiner voor organisatieverandering
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima