Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het grote Ridder Florian luisterboek
Het grote Ridder Florian luisterboek

Het grote Ridder Florian luisterboek

Marjet Huiberts
pubblicato da Gottmer Uitgevers Groep b.v.

Prezzo online:
7,99

Voordelige bundel van drie Ridder Florian-luisterboeken

Ridder Florian
Ridder Florian is niet bepaald een held. Behalve voor draken is hij ook nog bang voor rovers, toverheksen, grote heren, stoere ridders, jonkvrouwen voor alles en iedereen eigenlijk. Maar gelukkig is de wereld niet zo eng als Florian vreest.

Inhoud
Introductie
Roversbende
Pestkop
Draak
Toernooi
Heks
Jonkvrouw

Ridder Florian maakt vrienden
Ridder Florian de Bange is niet bepaald een held is. Hij is behalve voor reuzen ook nog bang voor spoken, roofridders en dwergen Maar gelukkig is de wereld niet zo eng als Florian vreest. Hij maakt zelfs vrienden!

Inhoud
Introductie
Graaf Gert
Reus
Spook
Dure Heer
Dwerg
Hertog Han

Ridder Florian in galop
Ridder Florian de Bange moet weer heel wat uitdagingen het hoofd bieden. Hoe moet hij omgaan met een gemene hofnar of een griezelige monnik? En durft Florian wel naar de chirurgijn als hij hoge koorts heeft? Gelukkig blijken vrijwel alle dingen waar Florian als een berg tegen opziet, uiteindelijk best mee te vallen. En als er echt gevaar dreigt, redt zijn paardje hem, in galop.

Inhoud
Introductie
Dokter
Monnik
Nar
Professor
Paardenrace
Koning

Let op! Deze drie luisterboeken zijn ook los verkrijgbaar.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Audiolibro

Pubblicato 04/05/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025762100

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het grote Ridder Florian luisterboek"

Het grote Ridder Florian luisterboek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima