Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het huis met de schaduw

Aminatta Forna
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
6,99

Laura en haar twee kinderen knappen een vervallen huis net buiten het stadje Gost op. Lauras man blijft voor zijn werk in Engeland en daarom helpt buurman Duro het vakantiehuis bewoonbaar te maken. Met zijn twee jachthonden heeft hij het lege huis jarenlang in de gaten gehouden. Uit de onrust die Laura in het stadje veroorzaakt blijkt dat de bewoners van Gost niets moeten hebben van buitenstaanders. Langzaam wordt duidelijk dat Duro oude banden heeft met het huis, waarover een donkere schaduw hangt.

Aminatta Forna (Glasgow, 1964)groeide op in Sierra Leone en woont
in Engeland. Haar vorige boek Fantoomliefde won de Commonwealth Writers Prize, stond op de shortlist van de Oranje Prize en de impac en is genomineerd voor de Europese Literatuurprijs 2013.

`Aminatta Forna is een rasechte verhalenverteller. Een waar talent. Haar vorige boek Fantoomliefde vond ik prachtig en nu heeft ze me opnieuw geraakt met dit aangrijpende verhaal. Ze weet de gevoelens van Duro op indrukwekkende wijze op mij over te brengen. Het huis met de schaduw is mooi vanaf de eerste bladzijde. Het is een boek waarvan ik meteen besefte dat ik een juweeltje in handen had. Adembenemend en zeldzaam mooi. Leestafel

`De stijl is niet lyrisch, maar wel precies. De setting is specifiek, maar de thematiek -omgang met verlies en pijn- is universeel. **** De Standaard

`Een zeer belangrijke roman. Sneins Petiele, Friesch Dagblad

`Heerlijke roman. Duro is als verteller onderhoudend onbetrouwbaar, maar juist daardoor in staat het verhaal kundig te vertellen, alsof hij een doel heeft, de lezer meenemen naar de waarheid. Hopelijk gaat een groot lezerspubliek genieten van Forna. Erik van Neer, docent Nederlands

`Magistrale, verontrustende roman. Independent

`Duros stem, die het verhaal draagt, heeft grote kracht en complexiteit. The Times

`Subtiele nieuwe roman [] Het mag dan vrede zijn op de Balkan, de oorlog gaat volgens haar door: uitgebeeld in herinneringen die blijven rondwaren in stille, slapeloze straten. **** Metro

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/08/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789046814895

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het huis met de schaduw"

Het huis met de schaduw
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima