Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het italiaanse experiment

Arthur Weststeijn - Pepijn Corduwener
pubblicato da Prometheus

Prezzo online:
13,99

Italië lijkt het land van zalig niksdoen, van lange dagen luieren in de zon en genieten van het leven. Een land van stilstand en wanorde, niet van politieke vernieuwing. Maar kloppen die clichés wel? Dit boek laat zien dat Italië juist continu in beweging is en vooroploopt in de moderne politiek. Steeds weer is Italië de plek van radicale experimenten die de geschiedenis van heel Europa veranderen. Mussolini introduceerde het fascisme lang voordat Hitler de macht greep, Berlusconi wees het populisme al in de jaren negentig de weg, en vandaag is Italië het laboratorium van de internetdemocratie.
Het Italiaanse experiment biedt een nieuw perspectief op de Italiaanse geschiedenis en actualiteit. In een meeslepend overzicht van de negentiende eeuw tot nu beschrijven Pepijn Corduwener en Arthur Weststeijn hoe Italië keer op keer nieuwe politieke experimenten lanceert die elders worden overgenomen. Wie wil weten welke toekomst er in het verschiet ligt voor de westerse democratie moet naar Italië kijken.

Pepijn Corduwener (1986) en Arthur Weststeijn (1980) zijn historici en Italiëkenners. Ze doceren aan de Universiteit Utrecht en delen regelmatig hun expertise over Italië in de media. Het Italiaanse experiment is een sterk uitgebreide herziening van het eerder verschenen Proeftuin Italië.

`Volg Proeftuin Italië en je weet wat Europa te wachten staat.' NRC Handelsblad

`Een belangrijk boek met lessen voor heel Europa.' Eelco Bosch van Rosenthal, journalist en presentator Nieuwsuur

`Origineel en verfrissend, ook voor de doorgewinterde Italiëkenner.' Mustafa Marghadi, Italiëcorrespondent NOS

Dettagli

Generi Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica , Storia e Biografie » Storia d'Italia e delle Regioni italiane » Storia d'Italia

Editore Prometheus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/07/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789044644272

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het italiaanse experiment"

Het italiaanse experiment
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima