Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het meisje in het ijs

Robert Bryndza
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
7,99

Deel 1 in de Erika Foster-serie

Met een ijzersterke hoofdpersoon waar lezers geen genoeg van zullen krijgen, voor de fans van Karin Slaughter en M.J. Arlidge

Haar ogen zijn wijd open. Haar lippen iets uiteen, alsof ze nog iets wil zeggen. Haar lichaam bevroren in het ijs. En ze is niet de enige

Als het lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden in een park in Zuid-Londen, wordt inspecteur Erika Foster ingeschakeld om het moordonderzoek te leiden. Het slachtoffer, de mooie, jonge en rijke Andrea Douglas-Brown, leek het perfecte leven te leiden. Haar vader is een belangrijk en invloedrijk man, haar verloofde een gerespecteerd zakenman. Toch lijken er duistere geheimen te zijn. Werden die het meisje fataal?

Als Erika dichter bij de waarheid komt, verschuift de aandacht van de moordenaar naar Erika zelf, wier laatste zaak verkeerd afliep. Zo verkeerd zelfs dat haar eigen man om het leven kwam. Terwijl haar politiecarrière aan een zijden draadje hangt, moet Erika haar eigen angsten overwinnen om een wrede moordenaar te slim af te zijn - voordat het te laat is.

De pers over Het meisje in het ijs

`Het meisje in het ijs is een topthriller die je via onverwachte wendingen meevoert naar een verrassend einde.' Margriet

`Bryndza weet van Erika een boeiende vrouw te maken.' De Telegraaf

`Foster is een markant personage dat met haar rechtdoorzee mentaliteit de serie zeker kan dragen.' HDC

`IJzingwekkend.' Libelle

`Een grandioze thriller.' Thrillzone.nl

`Een thriller zoals een thriller hoort te zijn scherp, strak en fascinerend.' Vrouwenthrillers.nl

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/01/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789402309782

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het meisje in het ijs"

Het meisje in het ijs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima