Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het meisje uit het noorden

Katarzyna Bonda
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
12,99

Het meisje uit het noorden van Katarzyna Bonda is een ijzersterke psychologische thriller voor de liefhebbers van Samuel Bjørk en Ule Hansen. Sasha Zaluska keert terug naar de Poolse kust, na zeven jaar afwezigheid. Ze is inmiddels een talentvolle profiler van criminelen, en ze zoekt naar een rustiger leven met haar achtjarige dochter. Dan krijgt ze een opdracht van een voormalig hoofd van politie: raadselachtige sterfgevallen van twintig jaar geleden lijken gelinkt te kunnen worden aan de maffia en lijken zelfs de sleutel te zijn van recente misdaden. Sasha keert gedwongen terug uit haar isolement. De eerste uit een nieuwe serie over profiler Sasha Zaluska. Een rauwe setting (zwarte markt en maffia), corrupte personages en een gedoemde liefdesaffaire maken dit tot een onvergetelijke leeservaring.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/05/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789024575206

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het meisje uit het noorden"

Het meisje uit het noorden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima