Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het moeder/zoon handboek

Meg Meeker
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

Dé bijbel voor iedere moeder die een zoon krijgt of heeft! Dit complete handboek over de sterke band tussen moeder en zoon staat vol praktische adviezen voor elke fase: peuter,tiener,puber en volwassen zoons. En dat kan heel goed van pas komen, in de praktijk zorgen moeders namelijk meer voor hun zoons dan vaders. En als stellen gescheiden zijn wordt de verhouding nog schever. Dat is niet erg, je kunt als vrouw prima een "man" opvoeden, maar het is daarbij wel handig om je in het andere geslacht te verdiepen. In het moeder/zoon handboek geschreven door Meg Meeker vind je alle onmisbare informatie om jongens op te voeden!

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori » Gravidanza, parto, puericultura

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/11/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789021557267

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het moeder/zoon handboek"

Het moeder/zoon handboek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima