Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het monogame drama

Simone van Saarloos
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Een ode aan de single als wereldverbeteraar en levenskunstenaar.

Het stijgend aantal singles wordt vaak geduid als een symptoom van individualisering en epidemische bindingsangst. Mensen zouden geliefden `shoppen', aan keuzestress lijden, overgave missen en geen toewijding tonen. In plaats van de exclusieve relatie als de ultieme verbinding te zien, vraagt Simone van Saarloos zich af hoe we op individuele wijze relationeel kunnen leven. In Het monogame drama stelt zij dat singles de wereld verbeteren: ze spreiden hun sociale risico, gaan gevarieerde verbintenissen aan en oefenen zich in diversiteit. Want vrijheid vieren doe je in verbinding.

Single-zijn is geen tussenfase of momentele status, het is een levenskunst.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/11/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789023496366

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het monogame drama"

Het monogame drama
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima