Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het mooiste uit de koers

Alex van der Hulst
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
9,99

Wielrennen is meer dan een sport. Voor de liefhebbers biedt de koers schoonheid, troost, vervoering, kunst - het leven wordt er simpelweg mooier door. Het mooiste uit de koers gaat voorbij aan de platgetreden paden en verzamelt de 50 renners, materialen, wegen, bergen, shirts, uitspraken en fenomenen waar nog geen boeken over volgeschreven zijn. Van deltaremmen tot pedaleur de charme, van een Peugeot-shirt tot The Flying Scotsman Graeme Obree. Het zijn de 50 iconen die het wielrennen zijn bijzondere glans geven en waar wielerliefhebbers van watertanden.

Dettagli

Generi Sport » Ciclismo

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789046826676

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het mooiste uit de koers"

Het mooiste uit de koers
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima