Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Voor Anne Boyer, een alleenstaande moeder, betekent de diagnose borstkanker een inwijding in een nieuwe wereld: die van ziekte, sterfte en ziekenhuispolitiek. Bekroond met de Pulitzer Prijs. `Het ontsterven' is het Pulitzer Prijswinnende boek van Anne Boyer. Een week na haar eenenveertigste verjaardag wordt bij haar een zeer agressieve vorm van borstkanker vastgesteld. Voor Boyer, een alleenstaande moeder die maar net de eindjes aan elkaar weet te knopen, betekent de diagnose zowel een crisis als een inwijding in een nieuwe wereld: die van ziekte, sterfte en gendergerelateerde ziekenhuispolitiek. In deze memoires put ze uit een rijk scala aan bronnen om die ervaring te onderzoeken, van Romeinse droomdagboekschrijvers en kankervloggers tot het werk Audre Lorde en Susan Sontag. `Het ontsterven' is tegelijk het verwoestende verhaal van een overlever, een 21e-eeuwse evenknie van `Ziekte als metafoor', een vlijmscherpe kritiek op de `kankerindustrie' en een diepmenselijke verkenning van wat het betekent ziek en gezond zijn in onze moderne wereld

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/02/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789045043159

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het ontsterven"

Het ontsterven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima